Poziv na testiranje

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavno tajništvo, Odjel za ljudske potencijale, pravne, opće i informatičke poslove, objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske dana 19. prosinca 2014. godine.

Detaljnije o Pozivu u dokumentu u privitku.

Dokumenti