Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2018./2019.

Po završetku postupka po zaprimljenim prigovorima donesena je Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2018./2019. čiji je sastavnio dio konačna bodovna lista.

S ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2018./2019. dodijelio ukupno 5 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika. Stipendija se odnosi na Hrvatski internetski tečaj HiT-1 koji organizira Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar SRCE.

O drugim pojedinostima vezanim uz odobrenu stipendiju izabrani kandidati po ovoj Odluci bit će obaviješteni elektroničkom poštom, a ugovori o stipendiranju zaključit će se neposredno prije početka internetskog tečaja hrvatskoga jezika u jesenskom odnosno proljetnom semestru.