Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 50. b. stavka 2. i 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15) i članka 21. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (˝Narodne novine˝, broj 74/10, 142/11 i 53/12 ), donijeta je Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni ured, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 75 od 8. srpnja 2015. godine.