Donesen Prijedlog rang liste 500 studentskih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Slika /slike/student.jpg

Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2018./2019., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 500 stipendija za akademsku godinu 2018./2019., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Na Javni natječaj, koji je bio raspisan od 20. prosinca 2018. do 21. siječnja 2019. u propisanom roku je zaprimljeno 1501 prijava. Od ukupno 1.218 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019. bodovalo je sve pristigle prijave i utvrdilo Prijedlog rang liste za dodjelu 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. Stipendije u iznosu od 700,00 kn mjesečno dodjeljuje se studentima za razdoblje od 10 mjeseci u akademskoj godini 2018./2019. u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn.

Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang liste kao i drugi studenti, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da, odustajanje pojedinih dobitnika stipendije u korist druge stipendije, uvažavanje prigovora i sl., može dovesti do pomicanja rang mjesta studenata na Konačnoj rang listi, slijedom čega se pojedini studenti  mogu naknadno naći iznad, odnosno ispod crte dobitnika stipendije na Konačnoj rang listi.

Konačna rang lista i Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a studenti koji ostvaruju pravo na stipendiju, bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.

Studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga rang liste na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Svaki student ima pravo uvida u vlastitu prijavu i dokumentaciju.

Molimo studente koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili se odriču od prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome odmah obavijeste Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem elektroničke pošte na adresu: stipendije@hrvatiizvanrh.hr