Vlada RH donijela Odluku o raspodjeli sredstava za projekte i programe od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini

Na današnjoj sjednici, Vlada RH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

U 2012. godini, u tu svrhu, u državnom proračunu RH osigurana su financijska sredstva u iznosu od 15.000.000,00 kuna:
 • iz područja kulture u iznosu od 3.408.000,00 kn
 • iz područja obrazovanja i znanosti u iznosu od 5.200.000.00 kn
 • iz područja zdravstva u iznosu od 3.950.000,00 kn
 • iz ostalih područja u iznosu od 2.442.000,00 kn

Izabrano je 26, od ukupno prijavljenih 900 projekata. Popis odobrenih programa i projekata nalazi se na www.vlada.hr

Temeljni kriterij za odabir projekata i programa bio je da se njihovim financiranjem u znatnoj mjeri i dugoročno pridonese održivom opstanku, povratku i ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini. Time je napravljen zaokret u odnosu na dosadašnju praksu raspodjele sredstava kroz veći broj, ali manjih projekata (upravo zbog te brojnosti, bilo je teško nadzirati troše li se sredstva namjenski). Posebice se vodilo računa o ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti projekata, kao i o učincima koji imaju na cjelokupan život Hrvata u Bosni i Hercegovini. Novina u odnosu na prošlogodišnje natječaje je i osnivanje Službe za provedbu natječaja i praćenje projekata, koja će, ne samo provoditi natječaje, nego i pratiti financirane programe i projekte. Primarni interes je da se planirana sredstva utroše namjenski i na dugoročnu korist i dobrobit bosansko- hercegovačkih Hrvata. Podsjećamo da je Javni natječaj za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini trajao mjesec dana, od 5. rujna do 5.listopada 2012.godine.

Nakon završetka natječaja, sve pristigle prijave analizirale su Radne skupine oformljene pri resornim ministarstvima. Svoje prijedloge (uži izbor) dostavili su na razmatranje Povjerenstvu za koordinaciju potpore i financiranje, u sastavu:
 • mr.sc. Neven Mimica, potpredsjednik Vlade RH - predsjednik Povjerenstva
 • mr.sc.Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zamjenica predsjednika Povjerenstva
 • prof.dr.sc. Vesna Pusić, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, članica • doc.dr.sc. Željko Jovanović, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, član
 • prof.dr.sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture, članica • prof.dr.sc. Rajko Ostojić, ministar zdravlja, član
 • g. Ivo Jelušić, zastupnik u Hrvatskom saboru i potpredsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskog sabora, član
 • g. Ivica Mandić, zastupnik u Hrvatskom saboru i član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskog sabora, član
 • dr.sc. Kristian Turkalj, ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tajnik Povjerenstva