Javna objava rješenja o prijmu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ponovljenom postupku izbora donio je Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Služba za gospodarsku suradnju, Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske na radno mjesto stručnog suradnika – vježbenika (red. br. 17.) i Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva, Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske, na radno mjesto stručnog suradnika (red. br. 30.).

Rješenja o prijmu nalaze se u privitku. Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 68/2022 od 15. lipnja 2022. godine.

NAPOMENA: Dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.