Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./2019

Po završetku postupka po zaprimljenim prigovorima donesena je Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./2019. čiji je sastavnio dio konačna bodovna lista.

S ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2018./2019. dodijelio ukupno 170 stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj.

Nastava će se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Croaticum), Filozofskom fakultetu u Splitu (Centar za hrvatske studije u svijetu) i Filozofskom fakultetu u Rijeci (Riječka kroatistička škola).

O drugim pojedinostima vezanim uz odobrenu stipendiju izabrani kandidati po ovoj Odluci bit će obaviješteni elektroničkom poštom, a ugovori o stipendiranju zaključit će se neposredno prije početka tečaja hrvatskoga jezika u zimskom odnosno ljetnom semestru.