Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2020./2021.

Slika /slike/stipendije-konačna.png

Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17 i 124/19) i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2020./2021. sa sjednice održane 28. travnja 2021. godine (KLASA: 016-04/20-04/1614, URBROJ: 537-02-01/1-21-11), donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2020./2021.

S dobitnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će dobitnici stipendije biti uskoro obavješteni putem elektroničke pošte.
 
Odluku objavljujemo u privitku.