Donijeta Odluka o dodjeli stipendija za studente- pripadnike hrvatskog naroda izvan RH

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2015./16. dana 24.lipnja 2016. donio Odluku o dodjeli stipendija sukladno kojoj 450 kandidata ispunjava uvjete za dodjelu stipendija.

U roku za podnošenje prigovora Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je zaprimio 117 prigovora od čega 45 prigovora studenata koji studiraju u Republici Hrvatskoj i 63 prigovora studenata koji studiraju u Bosni i Hercegovini.

Nakon razmatranja pristiglih prigovora, Povjerenstvo Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je utvrdilo da 11 kandidata udovoljava natječajnim uvjetima te je donesena konačna Odluka o dodjeli studentskih stipendija redovitim studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku 2015./16. godinu /Odluka u privitku/.

Dokumenti