Objavljen Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu

S ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, od 2012. godine, provodi Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu.

S obzirom na to da su dosadašnja sredstva koja su se dodjeljivala putem navedenog Javnog natječaja bila namijenjena samo slabije razvijenim državama, s ciljem unaprjeđenja i širenja postojećeg Programa, Ured je pripremio Javni natječaj kojim je po prvi puta otvorena mogućnost za prijavu programa/projekata hrvatskom iseljeništvu iz svih europskih i prekomorskih država svijeta u kojima djeluju zajednice hrvatskog iseljeništva (ukupno 29 država).

Na Natječaj se mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge, zaklade, ustanove i ostale organizacije) koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za zemlju na koju se odnosi Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 12. prosinca 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-669, +3851/6444-681 ili na e-mail adresi: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr.