Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./2020.

Objavljuje se Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./2020. čiji je sastavni dio konačna bodovna lista.

S ciljem učenja hrvatskog jezika, upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima,  Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2019./2020. dodijelio ukupno 250 stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za 170 studenata.

Nastava će se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Splitu,  Filozofskom fakultetu u Rijeci te po prvi puta i na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Od 2012. godine, od kada se ovaj Program provodi u Središnjem državnom uredu, ovogodišnjom Odlukom dodijeljen je daleko najveći broj stipendija za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj – 250 ukupno. Do sada je putem ovog Programa dodijeljeno više od 2.400 stipendija za učenje hrvatskog jezika za više od 1.000 polaznika. 

O svim drugim pojedinostima vezanim uz odobrenu stipendiju izabrani kandidati po ovoj Odluci bit će obaviješteni elektroničkom poštom, a ugovori o stipendiranju zaključit će se neposredno prije početka tečaja hrvatskoga jezika u zimskom odnosno ljetnom semestru.

Odluka se nalazi u privitku.