Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme i Odluka o djelomičnoj obustavi

Slika /slike/o-nama-djelokrug-rada.jpg
Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 98/2019, od 16. listopada 2019. godine te Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.