Javna objava rješenja o prijmu namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javna objava rješenja o prijmu namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike na temelju provedenog Oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljen u Narodnim novinama broj 02/2024 od 03. siječnja 2024. godine, na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.