Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. 

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Na temelju članka 61. stavka 1. i 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/2017, 70/19, 98/19 i 141/22) i točke III. alineja 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 35/2022), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Tekst Oglasa kao i Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te prijavni obrazac, nalaze se u dokumentima u privitku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr, zaključno do 22. veljače 2023. godine,  neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske «