Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koje se nalazi na adresi https://hrvatiizvanrh.gov.hr/.


Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://hrvatiizvanrh.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

 • Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:
 • Slike nemaju pridružen prikladni opis, a trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta ne podržava pridruživanje opisa na naslovnu fotografiju
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
 • Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
 • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice
 • Ne postoji mogućnost uključivanje opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
 • Na stranici se koriste sans serif fontovi u naslovima
 • Tekst se koristi u obliku slikovnih datoteka
 • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • Nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: mpusic@hrvatiizvanrh.hr.


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.