Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Poziv na testiranje ( I. faza)

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva na testiranje kandidate čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Poziv na testiranje kandidatima čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 2/2024 od 03. siječnja 2024. godine, mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su dobile pisanu obavijest (putem elektroničke pošte) da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja zbog čega se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.

Detaljnije u dokumentu u privitku.

Dokumenti