Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 50.b.stavka 1. i 3. Zakona od državnim službenicima (NN broj 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN broj 74/10, 142/11 i 53/12) donijeta je Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na neodređeno radno vrijeme u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske / tekst Odluke nalazi se u privitku/.