Odluka o imenovanju člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predstavnika nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je Odluku o imenovanju člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predstavnika nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Čini ga 55 imenovanih članova, predstavnika Hrvata izvan Republike Hrvatske te članovi po položaju, predstavnici državnih tijela i institucija Republike Hrvatske, od kojih i jedan predstavnik nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Temeljem članka 52. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) i članka 15. stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/20), u svezi s točkom I. stavak 2. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/21-04/380, URBROJ: 50301-21/22-21-3), donesena je Odluka o imenovanju člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predstavnika nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Predmetna Odluka nalazi se u privitku.