Donijeta Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskog jezika za zimski i ljetni semestar akademske godine 2014./15.

Slika /dokumenti/natjecaji/2630/21052014_1278767562.jpg
Dana 29.srpnja 2014., nakon provedenog Javnog poziva, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je donio Odluku o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskog jezika sukladno kojoj 77 kandidata ispunjava Javnim pozivom propisane uvjete.

U roku za podnošenje prigovora, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je zaprimio 40 prigovora. Nakon razmatranja istih, Povjerenstvo Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske utvrdilo je da 26 kandidata udovoljava uvjetima iz natječaja te će se s ukupno 103 kandidata s popisa zaključiti Ugovor o stipendiranju.

Konačna Odluka o dodjeli naknada/stipendija za zimski i ljetni semestar akademske godine 2014./15. nalazi se u privitku.