Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2020./2021. dodijelio ukupno deset stipendija za internetsko učenje hrvatskog jezika

Objavljuje se Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21. čiji je sastavni dio konačna bodovna lista.

S ciljem učenja hrvatskog jezika, upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2020./21. dodijelio ukupno 10 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika. Stipendija se odnosi na Hrvatski internetski tečaj HiT-1 koji organizira Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar SRCE.

O drugim pojedinostima vezanim uz odobrenu stipendiju izabrani kandidati po ovoj Odluci bit će obaviješteni elektroničkom poštom, a ugovori o stipendiranju zaključit će se početkom tečaja hrvatskoga jezika u jesenskom odnosno proljetnom semestru.

Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21. nalazi se u privitku.