Prijedlog rang liste 501 studentske stipendije za akademsku godinu 2019./2020.

Slika /slike/student.jpg
Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2019./2020., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 501 stipendiju za akademsku godinu 2019./2020., od čega 101 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Na Javni natječaj, koji je bio raspisan od 23. prosinca 2019. do 22. siječnja 2020. u propisanom roku je zaprimljeno 1605 prijava. Od ukupno 1295 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2019./2020. bodovalo je sve pristigle prijave i utvrdilo Prijedlog rang liste 501 studenta dobitnika stipendije za akademsku godinu 2019./2020. za svaku od kategorija studenata (Prijedlog rang liste u privitku).

Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang liste kao i drugi kandidati, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da uvažavanje prigovora, odustajanje pojedinih dobitnika stipendije u korist druge stipendije i sl., može dovesti do pomicanja rang mjesta studenata na Konačnoj rang listi, slijedom čega se pojedini dobitnici stipendije mogu naknadno naći ispod crte dobitnika stipendije na Konačnoj rang listi.

Konačna rang lista i konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a studenti koji ostvaruju pravo na stipendiju, bit će obaviješteni o datumu i načinu zaključivanja ugovora o stipendiranju.
 
Molimo studente koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili se odriču od prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome odmah obavijeste Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem elektroničke pošte na adresu: stipendije@hrvatiizvanrh.hr.

Kašnjenje objave Prijedloga rang liste uzrokovano je izvanrednim okolnostima izazvanim širenjem koronavirusa (COVID-19), mjerama koje se provode s ciljem suzbijanja epidemije te posljedicama potresa koji je pogodio Zagreb.

Iznimno, iz navedenih razloga kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti prigovor putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga rang liste na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zaključno s danom 23. travnja 2020. godine.

Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. Također ga je potrebno vlastoručno potpisati, skenirati i poslati u privitku putem e-pošte na adresu stipendije@hrvatiizvanrh.hr
.