Donijeta Odluka o raspodjeli sredstava za programe i projekte u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2015.

Temeljem provedenog Javnog natječaja, donijeta je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga i zajednica Hrvata u iseljeništvu u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2015. godinu.

Detaljnije u dokumentima u privitku.