Prijedlog rang-liste za dodjelu 1500 studentskih stipendija za akademsku godinu 2023./2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024. utvrdilo Prijedlog rang-liste 1500 studenata dobitnika stipendije 

Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2023./2024., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 1500 stipendija za akademsku godinu 2023./2024., od čega 300 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj (200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 60 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 40 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva), 1000 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini, 30 stipendija za studij u Crnoj Gori, 5 stipendija za studij u Republici Kosovo, 15 stipendija za studij u Republici Sjevernoj Makedoniji i 150 stipendija za studij u Republici Srbiji.
 
Na Javni natječaj, koji je bio raspisan od 20. prosinca 2023. godine do 19. siječnja 2024. godine u propisanom roku zaprimljene su 2762 prijave. Ukupno 2444 prijave koje su zadovoljile formalne uvjete su bodovane te je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024. utvrdilo Prijedlog rang-liste 1500 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2023./2024. za svaku od kategorija studenata (Prijedlog rang-liste u privitku).
 
U kategorijama studenata - pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva koji studiraju u Republici Hrvatskoj te u kategorijama studenata - pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, Republici Kosovo, Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji koji studiraju u tim državama prijavilo se manje kandidata od broja stipendija utvrđenih za te kategorije te je Povjerenstvo, sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (NN 126/17, 124/19, 138/21 i 145/23), predložilo preraspodjelu slobodnih mjesta prema studentima u druge kvote i kategorije Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sukladno tome, članovi Povjerenstva su predložili da se dodijeli 261 stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji studiraju u Republici Hrvatskoj i 1108 stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji studiraju u Bosni i Hercegovini.
 
Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang-liste kao i drugi kandidati, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da uvažavanje prigovora, odustajanje pojedinih dobitnika stipendije u korist druge stipendije i sl., može dovesti do pomicanja rang-mjesta studenata na Konačnoj rang-listi, slijedom čega se pojedini dobitnici stipendije mogu naknadno naći ispod crte dobitnika stipendije na Konačnoj rang-listi.
Konačna rang-lista i konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a studenti koji ostvaruju pravo na stipendiju, bit će obaviješteni o datumu i načinu zaključivanja ugovora o stipendiranju.
 
Molimo studente koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili se odriču od prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome odmah obavijeste Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem elektroničke pošte na adresu: stipendije@hrvatiizvanrh.hr.
 
Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga rang-liste na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zaključno s danom 6. svibnja 2024. godine.
 
Prigovor mora biti vlastoručno potpisan te treba biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. Prigovor je potrebno poslati poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Dokumenti