Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Tekst Oglasa kao i Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta nalaze se u dokumentima u privitku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Oglasa na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za Oglas za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske«.