Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2023./24.

Povjerenstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2023./24.

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika, Povjerenstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2023./24. koji je utvrđen sukladno kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova. 
 
Stipendija uključuje trošak internetskog tečaja hrvatskoga jezika - Hrvatski internetski tečaj HiT-1 te se isplaćuje organizatoru Tečaja.
 
Prijedlog bodovne liste nalazi se u privitku.

Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom na adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr u roku od 8 (osam) dana, zaključno do 14. rujna 2023. godine.

Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2023./24. bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.