Poziv na testiranje i razgovor

Pozivaju se kandidati/kinje čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljenog u Narodnim novinama broj 98/2019 od 16. listopada 2019. godine i na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na testiranja koja će se održati 11., 14. i 16. studenoga te razgovor (intervju) koji će se održati 22. studenoga 2019. godine u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na Trgu hrvatskih velikana 6 u Zagrebu.

Testiranju ne mogu pristupiti osobe kojima je dostavljena pisana obavijest (putem elektroničke pošte) da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.

Poziv na testiranje i razgovor (intervju) s preciziranom satnicom možete preuzeti OVDJE.