Donijeta Odluka o dodjeli 450 studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./16.

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 450 stipendija za akademsku godinu 2015./16. za upis ili za nastavak redovnog studija, od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 350 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Na Natječaj, koji je bio raspisan 11. travnja do 11. svibnja 2016. u propisanom roku je zaprimljeno 1774 prijava te 1 prijava izvan roka. Od 1774 prijava koje su obrađene i uzete na daljnje razmatranje 1405 prijava ispunilo je natječajem propisane uvjete te je među njima, sukladno bodovnoj listi izabrano 450 prijava za dodjelu stipendija (dokument u privitku: Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2015./16.).

Napominjemo da će se popis mijenjati ukoliko netko odustane ili se utvrdi da prima drugu stipendiju. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna. Kandidati kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli stipendija.

Pisani prigovor podnosi se Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici Državnog ureda (www.hrvatiizvanrh.hr), zaključno sa 4. srpnja 2016. godine.

Prigovor se može podnijeti elektroničkom poštom na adresu: stipendije@hrvatiizvanrh.hr ili se osobno dostavlja u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb. Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju naknadno će biti obaviješteni o datumu zaključivanja Ugovora o stipendiranju.

Dokumenti