Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./19.

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./19, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje do 170 stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./19. iz točke I. utvrđen je sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova.

Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 18. svibnja 2018. do 18. lipnja 2018. u propisanom roku je zaprimljeno 381 prijava, od kojih je 229 uredno predanih u elektronički sustav.

Po dovršetku obrade prijava, Povjerenstvo je među navedenim ustanovilo 131 potpunu prijavu. S obzirom na utvrđeni broj od 170 stipendija za dodjelu, između potpunih prijava izvršeno je rangiranje kandidata temeljem kriterija propisanih Javnim natječajem, a temeljem kriterija motivacijskog pisma, za 28 kandidata predloženo je odobrenje samo jednog semestra.

Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split ili Rijeka), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400,00 kn mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar.

Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana, zaključno s danom 31. srpnja 2018. godine, na adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr.

Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./19. bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvare pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.