Poziv na razgovor s komisijom za provedbu javnog natječaja

kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave, ispunili formalne uvjete propisne javnim natječajem za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 82 od 9. srpnja 2014. godine, te koji su za svaki dio provedene provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova sukladno članku 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/10, 142/11 i 53/12, dalje u tekstu: Uredba).

Razgovor s Komisijom za provedbu javnog natječaja (intervju) će se održati dana 10. rujna 2014. godine u prostorijama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na adresi Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, III. kat, Velika dvorana.

Dokumenti