Oglas za prijam u radni odnos namještenika - domara na neodređeno vrijeme

Slika /slike/Logo u vektorima 732x488, final.jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje Oglas za prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/397, URBROJ: 514-U-03-01-02/2-20-2 od 12. listopada 2020. godine i prethodnu suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/65, URBROJ: 513-05-01-20-2 od 05. studenoga 20202., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje Oglas za prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme.

Tekst Oglasa kao i Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te prijavni obrazac, nalaze se u dokumentima u privitku.
 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za oglas za prijam namještenika u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske «. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.