Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme:
 
  • voditelj/ica odjela - Odjel za ljudske potencijale, pravne, opće i informatičke poslove ( do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta), Glavno tajništvo Detalji o oglasu, kao i opisu poslova u dokumentima u privitku.