Odluka o dodjeli financijske potpore

Slika /slike/Logo u vektorima 732x488, final.jpg
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike hrvatske donio je Odluku o dodjeli financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2019. godinuTemeljem provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu, a na prijedlog Povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donesena je Odluka o dodjeli financijske potpore.
 
Javni poziv provodi se s ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.
 
Na Javni poziv koji je bio otvoren od 14. listopada do 13. studenoga 2019. godine, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske zaprimio je 504 prijave u kategorijama: neprofitne organizacije, fizičke osobe te ugroženi pojedinci.
 
Odluka o dodjeli financijske potpore nalazi se u dokumentu u privitku.