Donijeta Odluka o dodjeli 450 studentskih stipendija za akademsku godinu 2014./15.

Slika /dokumenti/natjecaji/2641/18122014_7840667096.jpg
Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 450 stipendija za akademsku godinu 2014./15. za upis ili za nastavak redovnog studija, od čega 250 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Na Natječaj, koji je bio raspisan od 18. prosinca 2014. do 19. siječnja 2015. godine u propisanom roku je zaprimljeno 1165 prijava te 1 prijava izvan roka. Od 1165 prijava koje su obrađene i uzete na daljnje razmatranje, 749 prijava ispunilo je natječajem propisane uvjete te je među njima, sukladno bodovnoj listi izabrano 450 prijava za dodjelu stipendija (dokument u privitku: Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2014./2015.).

Napominjemo da će se popis mijenjati ukoliko netko odustane ili se utvrdi da prima drugu stipendiju. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

Kandidati kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli stipendija.

Pisani prigovor podnosi se Državnom uredu u roku od 8 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici Državnog ureda (www.hrvatiizvanrh.hr), zaključno s 15. travnja 2015. godine.

Prigovor se može podnijeti neposredno ili preporučeno poštom na adresu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb. Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju naknadno će biti obaviješteni o datumu zaključivanja Ugovora o stipendiranju.