Donijeta Odluka o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2015./16.

Slika /dokumenti/natjecaji/23072015_1781621035.jpg
S ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 99 naknada za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015/16, od čega 44 zimskih i 55 ljetnih.

Za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2015/16, dodijeljeno je 10 naknada, od čega 5 zimskih i 5 ljetnih (Odluka o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2014./15. s imenima kandidata nalazi se u privitku).

O svim pojedinostima u vezi tečaja, smještaja, prehrane i ostalog, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem e-pošte.

Podsjećamo da sva pitanja vezana uz reguliranje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj kandidati rješavati samostalno u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske. Cilj programa učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske je očuvanje, njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture. Osim toga, ovim se programom potiče i povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske.

Program se provodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013., polaznicima je pružena mogućnost učenja hrvatskog jezika i u drugim hrvatskim sveučilišnim gradovima: Rijeka i Split. Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta.