Poziv na praktični dio provjere sposobnosti i vještina – vožnja

kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave, ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljenom u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje br. 130 od 9. srpnja 2014. godine, te koji su nakon razgovora (intervjua) s Komisijom za provedbu javnog natječaja, koji se održao od 18. - 19. rujna 2014. godine u službenim prostorijama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ušli u uži krug.

Provedba praktičnog dijela provjere sposobnosti i vještina - vožnja će se održati dana 01. listopada 2014. godine. Kandidati su obvezni doći na adresu Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Raspored kandidata za provedbu praktičnog dijela provjere sposobnosti i vještina nalazi se u dokumentu u privitku.