Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22.

Slika /Javni pozivi i natjecaji 2018/Internetsko učenje jezika - Odluka.jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2021./2022. dodijelio ukupno deset stipendija za internetsko učenje hrvatskog jezika

Objavljuje se Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22. čiji je sastavni dio konačna bodovna lista.

S ciljem učenja hrvatskog jezika, upoznavanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2021./22. dodijelio ukupno 10 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika. Stipendija se odnosi na Hrvatski internetski tečaj HiT-1 koji organizira Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar SRCE.

O drugim pojedinostima vezanim uz odobrenu stipendiju izabrani kandidati po ovoj Odluci bit će obaviješteni elektroničkom poštom, a Ugovori o stipendiranju zaključit će se početkom tečaja hrvatskoga jezika u jesenskom odnosno proljetnom semestru.

Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22. nalazi se u privitku.