Konačna Odluka o dodjeli tisuću sto pedeset i četiri stipendije studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023.

Donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023.

Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17, 124/19 i 138/21) i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023. sa sjednice održane 2. lipnja 2023. godine (KLASA: 015-09/23-04/2285, URBROJ: 537-02-01/7-23-3), donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023.

S dobitnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će dobitnici stipendije biti uskoro obavješteni putem elektroničke pošte.
 
Odluku objavljujemo u privitku.