Donijeta konačna Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2014/15

Slika /dokumenti/natjecaji/2641/18122014_7840667096.jpg
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 18. prosinca 2014. godine Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima, pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske, za akademsku godinu 2014/15., s rokom podnošenja prijava zaključno s 19. siječnja 2015. godine. Dana 7. travnja 2015. godine donijeta je privremena Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2014/15. (Klasa: UP/1-011-02/15-04/01, Urbroj: 537-02-03-15-01 od 7. travnja 2015. godine).

Nakon isteka roka od osam dana za podnošenje prigovora (zaključno s 15. travnja 2015. godine) i razmatranja svih pristiglih prigovora, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je konačnu Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2014/15. (Klasa: UP/1-011-02/15-04/01, Urbroj: 537-02-03-15-02 od 7. svibnja 2015. godine). Ukoliko je student, kojemu je odobrena stipendija Državnog ureda, zaključio ugovor o stipendiranju s nekim drugim subjektom, dužan je o tomu odmah izvijestiti ovaj Ured.

Državni ured će raspored potpisivanja ugovora objaviti u ponedjeljak, 11. svibnja 2015. godine na svojim službenim mrežnim stranicama www.hrvatiizvanrh.hr Svi kandidati, koji su uložili prigovor na Odluku o dodjeli stipendija od dana 7. travnja 2015. godine, bit će pisanim putem obaviješteni o razlozima zbog kojih isti nije uvažen.

Dokumenti