Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17,  70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017 i 89/2019) te prethodnom mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/23-01/1381, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-04 od 21. prosinca 2023. godine, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme.

Tekst Oglasa kao i Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta te prijavni obrazac nalaze se u dokumentima u privitku.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave Oglasa u Narodnim novinama., odnosno do 11.01.2024. godine.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske".