Objavljen Javni natječaj za programe i projekte hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2017. godinu

S ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu.

Na Natječaj se mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije) za dobivanje financijske potpore u svrhu provedbe prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u iseljeništvu kao što su:
 
  • potpora društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine
  • potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku. Prijave se dostavljaju poštom nadležnom diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u Južnoj Americi (Veleposlanstvu RH u Republici       Argentini, Veleposlanstvu RH u Republici Brazil ili Veleposlanstvu RH u Republici Čile), odnosno Veleposlanstvu RH u Republici Južnoj Africi. Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnog Veleposlanstva RH i traje 30 dana od dana objave.