Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu

Slika /dokumenti/natjecaji/2622/6062013_7036298592.jpg
Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u BiH.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za ovu namjenu za 2013. godinu. Tekst Javnog natječaja i popratna dokumentacija u privitku.

Iznos sredstava namijenjenih za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je 20 milijuna kuna - 5 milijuna kuna vise nego prošle godine, što pokazuje koliki značaj Vlada Republike Hrvatske pridaje jačanju položaja hrvatskog naroda u BiH.

Natječaj je otvoren do 28.lipnja 2013.godine. Na Natječaj se mogu javiti registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:
  • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od osnovne škole do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
  • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
  • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
  • infrastrukturni projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini
  • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku, koja osiguravaju pravo na informiranje nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole i narodne knjižnice 
  • potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će veći projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

Dodatne informacije i pitanja:

T: +385 1 6444 680; 6444 683; 
E: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Radnim danom od 9.00 do 16.00 sati