Zatvoren Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Dana 16.travnja 2014.godine zatvara se Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu (KLASA:016-04/14-01/01, URBROJ: 537-02-03-14-02) objavljen 11. ožujka 2014.godine na web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.