Potpisani Ugovori za programe i projekte od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini

Danas su, u zgradi Vlada RH, potpisani Ugovori za programe i projekte od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Tom prigodom prof.dr.sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture i članica Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje, je istaknula kako će Republika Hrvatska i dalje podupirati sve kvalitetne projekte bosansko hercegovačkih Hrvata. „ Sredstva za tu namjenu u slijedećoj godinu su čak i povećana, što samo pokazuje koliki značaj i važnost, ova Vlada, pridaje i pokazuje prema bosansko hercegovačkim Hrvatima“ . Ministrica Zlatar je naglasila da se, prilikom dodjele sredstava vodilo računa o ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti projekata, kao i o učincima koji imaju na cjelokupan život Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Mr.sc. Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i potpredsjednica Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje, je istaknula kako je temeljni kriterij za odabir projekata i programa bio je da se njihovim financiranjem u znatnoj mjeri i dugoročno pridonese održivom opstanku, povratku i ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini. Time je napravljen zaokret u odnosu na dosadašnju praksu raspodjele sredstava kroz veći broj, ali manjih projekata (upravo zbog te brojnosti, bilo je teško nadzirati troše li se sredstva namjenski).

Podsjećamo da je na prošloj sjednici Vlada RH donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. U 2012. godini, u tu svrhu, u državnom proračunu RH osigurana su financijska sredstva u iznosu od 15.000.000,00 kuna. Izabrano je 26, od ukupno prijavljenih 900 projekata. Novina u odnosu na prošlogodišnje natječaje je i osnivanje Službe za provedbu natječaja i praćenje projekata, koja će, ne samo provoditi natječaje, nego i pratiti financirane programe i projekte. Primarni interes je da se planirana sredstva utroše namjenski i na dugoročnu korist i dobrobit bosansko- hercegovačkih Hrvata.

Ugovori su potpisani sa:
 
  • iz područja obrazovanja i znanosti šest projekta u iznosu od 5.200.000.00 kn

1. Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Sarajevo - izgradnja studentskog doma: 3.000.000,00
2. Katoličko školski centar „Ivan Pavao II“, Bihać- dovršetak izgradnje KŠC- Škola za Europu „Ivan Pavao II“, Gimnazije i Osnovne škole u Bihaću: 650.000,00
3. Općina Posušje, Osnovna škola - ugradnja vanjskih otvora: 670.000,00
4. OŠ „I.G. Kovačić“, Gojevići - zamjena stolarije na zgradi škole: 150.000,00
5. MZ Ponijevo, Žepče izgradnja osnovne škole: 400.000,00
6. OŠ Uskoplje, Uskoplje izmjena prozora: 330.000,00
 
  • iz područja zdravstva šest projekata u iznosu od 3.950.000,00 kn

1. Dom za starije i nemoćne osobe „Rama“, Prozor- Rama izgradnja Doma za stare i nemoćne osobe Rama: 1.100.000,00
2. Dom zdravlja, Novi Travnik završetak gradnje ambulante: 390.000,00
3. Opća bolnica, Jajce nabava aparata za video gastroskopiju i kolonoskopiju: 380.000,00
4. Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“, Nova Bila nabava medicinske opreme: 500.000,00
5. Vlada Županije Posavske, Orašje; Tehnički blok Opće bolnice Orašje, zanatski radovi: 580.000,00
6. Vlada Županije Posavske, Orašje opremanje bolničke kuhinje: 1.000.000,00
 
  • iz područja kulture jedanaest projekata u iznosu od 3.408.000,00 kn

1. HRVATSKO AMATERSKO KAZALIŠTE TRAVNIK, Novi Travnik uređenje kazališne dvorane: 188.000,00
2. HNK MOSTAR, Mostar dovršetak izgradnje zgrade HNK: 500.000,00
3. MATICA HRVATSKA, Mostar Mostarsko proljeće 2012.: 100.000,00
4. Synopsis d.o.o. , Sarajevo izdavački program za 2013.: 500.000,00
5. Udruga građana „Dijalog“, Mostar STATUS, magazin za političku kulturu i društvena pitanja: 200.000,00
6. HKD NAPREDAK, Sarajevo proširenje i adaptacija knjižnice: 220.000,00
7. Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Gorica, Livno - konzervatorsko – restauratorski radovi na pročelju i tornjevima crkve: 500.000,00
8. HKUD "Seljačka sloga" Trebižat, Čapljina obnova Doma kulture : 200.000,00
9. Narodna knjižnica, Široki Brijeg adaptacija interijera: 600.000,00
10. Zajednica povratnika B. Posavine, Derventa dovršetak obnove društvenog doma, 200.000,00
11. Franjevački samostan Plehan, Derventa pokrivanje zgrade muzeja, galerije i knjižnice: 200.000,00
 
  • iz ostalih područja tri projekta u iznosu od 2.442.000,00 kn

1. MZ Slatina, Slatina,Teslić rekonstrukcija i afaltiranje puta: 1.050.000,00
2. Udruga „ Hrvatski dom“, Ljubija obnova i rekonstrukcija niskonaponske mreže za Briševo, Raljaš, Žune i Gornja Ravska: 1.150.000,00
3. Udruga povratnika i poljoprivrednih proizvođača Gornji kraj, Ljubljenica Stolac izgradnja vodospremnika : 242.000,00