Donijeta Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

Vlada Republike Hrvatske je dana 21. srpnja 2022. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu su u tu svrhu osigurana financijska sredstva u iznosu od 32.500.000,00 kuna (što je znatno povećanje u odnosu na 2021. godinu kada su ista iznosila 25.000.000,00 kuna) i to za 148­­ projekata i programa: 
 
  • 11 iz područja zdravstva
  • 17 iz područja znanosti i obrazovanja
  • 25 iz područja kulture
  • 78 iz područja poljoprivrede 
  • 17 projekata iz ostalih područja

Ove godine, po prvi puta, pravne i fizičke osobe su mogle prijaviti programe/projekte iz područja poljoprivrede, što je iznimno važno za stvaranje uvjeta za održivi ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.  

Odluka se nalazi u privitku i objavljena je u Narodnim novinama.