Objavljen Javni natječaj za programe i projekte hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi

Slika /dokumenti/natjecaji/2631/20062014_6607191767.jpg
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu

Na Natječaj se mogu javiti neprofitne organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad) za dobivanje financijske potpore u svrhu provedbe prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u iseljeništvu kao što su:
 
  • potpora društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine
  • potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku

Prijave se dostavljaju poštom nadležnom diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u Južnoj Americi (Veleposlanstvu RH u Republici Argentini, Veleposlanstvu RH u Republici Brazil ili Veleposlanstvu RH u Republici Čile), odnosno Veleposlanstvu RH u Republici Južnoj Africi.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Natječaja na službenim internetskim stranicama nadležnog veleposlanstva RH i traje zaključno mjesec dana od dana objave.

Dokumenti