Poziv na razgovor s komisijom za provedbu Javnog natječaja

kandidatima koji su uspješno prošli I. krug testiranja (provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i II. krug testiranja (provjera znanja rada na računalu), odnosno i III. krug testiranja (provjera znanja iz engleskog jezika), ako je znanje iz engleskog jezika bilo propisano uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavio.

Sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/10, 142/11 i 53/12, dalje u tekstu: Uredba) smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Temeljem članka 13. stavka 4. Uredbe ukoliko je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom za provedbu javnog natječaja (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate. Detaljnije u dokumentu u privitku.

Dokumenti