Objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), te prethodne suglasnosti Ministarstva uprave, uz primjenu klauzule 2 za 1 (KLASA: 112-02/16-01/317, URBROJ: 515-04-01-02/1-16-2 od 26. rujna 2016.), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Tekst Javnog natječaja u privitku. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/full/o8200709.html

Dokumenti