Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju provedenog Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljenog 20. studenoga 2023. godine, objavljuje rješenje o prijmu na određeno vrijeme.

Predmetna Rješenja dostupna su u privitku.