Odluka o djelomičnoj obustavi postupka po raspisanom javnom natječaju - radno mjesto 1. viši stručni savjetnik

Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljen u Narodnim novinama, broj 02/2024 od 03. siječnja 2024. godine, mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto 1. viši stručni savjetnik (red. br. 22.) - 1 izvršitelj/ica, Glavno tajništvo, Služba za digitalizaciju, informatičke i opće poslove.