Konačna Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2021./22. i Prijedlog bodovne liste 10 kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22.

Slika /slike/Croaticum.jpg

Objavljuje se konačna Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2021./22. i Prijedlog bodovne liste 10 kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22.

Učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2021./22.

S ciljem učenja hrvatskog jezika, upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2021./2022. dodijelio ukupno 250 stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za 170 polaznika. Odluka se nalazi u privitku.

Nastava će se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Splitu, Filozofskom fakultetu u Rijeci i na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

O potpisivanju Ugovora o stipendiranju kao i o svim drugim pojedinostima vezanim uz odobrenu stipendiju izabrani kandidati po ovoj Odluci bit će obaviješteni elektroničkom poštom.

Imajući u vidu ograničenu mogućnost kretanja i putovanja, kao i epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, pozivamo sve kandidate za ovu stipendiju koji se trenutačno nalaze izvan Republike Hrvatske (pogotovo one izvan Europe) da još jednom razmotre mogućnost dolaska i ostanka u Republici Hrvatskoj u svrhu pohađanja Tečaja hrvatskoga jezika koji započinje u prvom tjednu mjeseca listopada 2021. Svakako preporučamo pratiti preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr) te službenu stranicu Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu (www.koronavirus.hr).

Internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22.

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika, Povjerenstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22. koji je utvrđen sukladno kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova. Prijedlog bodovne liste nalazi se u privitku.

Stipendija uključuje trošak internetskog tečaja hrvatskoga jezika - Hrvatski internetski tečaj HiT-1 te se isplaćuje organizatoru Tečaja.

Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom na adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr u roku od 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2021./22. bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.